x

צלצלו אלינו:  08-9431524/5

ליד צדדי נגלל
שלח >

שעות פעילות

 

 

שימוש  במקלחות

עלות המים גבוהה שימוש מבוקר במים יחסוך כסף רב. יש להעביר מסר זה גם לילדים. חברים אנא חיסכו במים!!!

הכנסת אורחים

לכל חבר יש זכות לרכוש שלוש כרטיסיות  אורח בנות 10 ניקובים בשנה.

כרטיסיית אורח ראשונה 10 כניסות -.450 ש"ח , שנייה -. 450 ש"ח ,

שלישית -. 550 ש"ח

כניסת אורח בשישי/שבת/חג בקניית כרטיס מהקופה או באמצעות כרטיסיית אורח תמורת 2 ניקובים.

כניסת אורחים בליווי המארח בלבד!

האורחים יוכלו לשהות במתקני הפארק אך ורק בנוכחות מארחיהם. החברים אחראים להתנהגות אורחיהם עפ"י נהלי הפארק. הנהלת הפארק שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את מספר הניקובים לאורח עבור כל כניסה מבלי שלרוכש הכרטיסייה תהיינה טענות לעניין זה.

הכניסה ימתחם הבריכה המקורה, הספא ולחד הכושר מותרת לחברים בלבד!